logo

 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' te Hallum

 

 

De Algemene Ledenvergadering is op maandag 20 maart 2017 om 19.30 uur in de Aula.

Adres; Spokepad 2, Hallum

 

Agenda

1.  Opening en mededelingen van het bestuur

2.  Jaarverslag 2016 door secretaris

3.  Notulen ALV 14 maart 2016

4.  Financien

-uitleg jaarrekening 2016

-wijziging Regiobank/SNS bank

5.  Vaststellen ledenkorting

6.  Federatie

7.  Aula gebruik

8.  Rondvraag

9.  Pauze

10. Spreker; afscheidsfotograaf mw. G. Wesselius

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

U bent van harte welkom!

 

Heeft u nog vragen hierover neem gerust contact met ons op!

 


 

 

WIST U DAT …

- uw kinderen gratis lid zijn tot hun 18e jaar mits beide ouders lid

zijn en op hetzelfde adres wonen. Uw kind moet dan wel

aangemeld zijn. Niet aangemeld, geen lid, dus geen vergoeding

bij overlijden. DUS MELD UW KINDEREN AAN !

- U al uw wijzigingen betreffende geboorte, verhuizing, nieuw

banknummer, etc. door moet geven aan de ledenadministratie.

- uw nabestaanden bij overlijden altijd kontakt op moeten nemen

met onze bode dhr. S. Schoustra tel. 058-2501380 of de

ledenadministratie tel.0518-431551 (mevr. H. Prins).

 

 

 

Letter formaatBellen bij overlijden


Bij overlijden kunt u
contact opnemen met:


Bode:

Dhr. Schoustra

Tel. 058 - 250 13 80
Mail.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Inlichtingen

 

Inlichtingen over onze
vereniging bij:


Penningmeester:

Dhr. S. Meijer


Mail. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Ontwerp door: Regnerus Multiservice.