logo

 

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' te Hallum

 

 

De Algemene Ledenvergadering is op maandag 12 december om 19.45 uur in de Aula.

Adres; Spokepad 2, Hallum

 

Agenda

1.  Opening en mededelingen van het bestuur

2.  Jaarverslag 2021 door secretaris

3.  Notulen ALV 2021

4.  Financien

-uitleg jaarrekening 2021

-kascommissie

5.  Vaststellen ledenkorting en contributie in 2023

6.  Statutenwijziging

7.  Aula

8.  Rondvraag/sluitin

 

U bent van harte welkom!

 

Heeft u nog vragen hierover neem gerust contact met ons op!

 


 

 

WIST U DAT …

- uw kinderen gratis lid zijn tot hun 18e jaar mits beide ouders lid

zijn en op hetzelfde adres wonen. Uw kind moet dan wel

aangemeld zijn. Niet aangemeld, geen lid, dus geen vergoeding

bij overlijden. DUS MELD UW KINDEREN AAN !

- U al uw wijzigingen betreffende geboorte, verhuizing, nieuw

banknummer, etc. door moet geven aan de ledenadministratie.

- uw nabestaanden bij overlijden altijd kontakt op kunnen  nemen met onze bode dhr. S. Schoustra tel 058-2501380

 

 

 

Letter formaatBellen bij overlijden


Bij overlijden kunt u
contact opnemen met:


Bode:

Dhr. Schoustra

Tel. 058 - 250 13 80
Mail.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Inlichtingen

 

Inlichtingen over onze
vereniging bij:


Penningmeester:

Dhr. S. Meijer


Mail. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Ontwerp door: Regnerus Multiservice.